2nd class car insurance

สิ่งที่ต้องรู้!! ประกันชั้น 2คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 2คุ้มครองอะไรบ้าง ที่ทำให้คุณต้องซื้อ เนื่องจากการตัดสินใจซื้อประกันของคนส่วนใหญ่มักดูที่ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง และราคาประกัน การคุ้มครองที่เหมาะสมและครอบคลุม รวมทั้งเข้ากับรถยนต์และการขับขี่ของคุณ จะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณเลือกซื้อประกันประเภทนั้น เราจึงจะมาดูกันว่าความคุ้มครองแบบไหนที่ทำให้คุณต้องเลือกประกันชั้น 2พลัส

ประกันชั้น 2 คุ้มครองเท่าไหน รู้ไว้จะได้เลือกถูก

ประกันรถยนต์ชั้น 2พลัส นั้นใกล้เคียงกับประกันรถยนต์ชั้น1 แต่มีราคาถูกกว่า ประกันประเภทนี้จึงได้รับความนิยม  ซึ่งความคุ้มครองครอบคลุมเกือบทุกเหตุการณ์ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น

  • คุ้มครองอุบัติเหตุรถชนรถ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ประกันชั้น 2 พลัส ก็จะเคลมให้ทั้งสองฝ่ายตามเงื่อนไขทุนประกันที่คุณได้ทำประกันรถยนต์ไว้ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถคุยกันได้ง่าย
  • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองรถยนต์สูญหาย เมื่อรถถูกโจรกรรม ประกันรถยนต์ก็จะเข้ามาช่วยคุ้มครองในส่วนนี้และชดเชยตามทุนประกันที่เราเลือกไว้
  • คุ้มครองรถยนต์ถูกไฟไหม้ และน้ำท่วมซึ่งเป็นภัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  • คุ้มครองในกรณีเกิดภัยพิเศษ เช่น ภัยจากการก่อการร้าย โดนระเบิด
  • ความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลประกันตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสาร  ความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาลที่เกินจาก พ.ร.บ  ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

!! แต่ประกันชั้น 2พลัส จะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบก เช่น ต้นไม้ รั้ว เสาไฟ คุณต้องจ่ายค่าซ่อมรถและค่าเสียหายอื่น ๆ เอง และกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนแล้วหนี ซึ่งผู้เอาประกันไม่ทราบป้ายทะเบียน หรือไม่สามารถระบุรายละเอียดของคู่กรณีได้ อาจเป็นเหตุให้คุณต้องจ่ายค่าซ่อมเองด้วย  ลักษณะการคุ้มครองดังกล่าว จึงเหมาะกับผู้มีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ขับรถเป็นประจำ และมีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนกับรถยนต์  จึงอยากได้ประกันที่มีความคุ้มครองที่ค่อนข้างครอบคลุม แต่มีราคาย่อมเยากว่าประกันชั้น1  ประกันชั้น2พลัสจึงน่าจะตอบโจทย์ได้ดี

เมื่อคุณรู้แล้วว่าประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง มันจะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณประเมินได้ว่าควรเลือกซื้อประกันประเภทไหนถึงจะดี เพราะความคุ้มครองต่างๆเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ขับขี่ที่จะได้รับจากการทำประกันประเภทนั้น ๆ ดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อประกันทุกครั้ง คุณต้องอ่านรายละเอียดด้านในของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนทำสัญญานะคะ เพื่อความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *